Teknisk Chef inom Life Science med kunskap inom Bildhantering och Programmering

Sista ansökningsdag / Application due date: 2023-09-30

Referensnummer / Reference number: 876

Roll / Position: Chefer/Företagsledning

Ort / Place of Employment: Uppsala

FYLL MED LINKEDIN / Fill form with LinkedIn

ELLER / OR
/500
/500
/500
/20000
/undefined0
Ladda upp CV / Upload CV (.docx, .doc, .pdf)
Övriga dokument / Misc.documents (.docx, .doc, .pdf)
Jag samtycker till att Qrios får spara och behandla mina uppgifter/ I agree that Qrios may store and process my data